EASTERN GODDESSES

น้ำไฟและลม องค์ประกอบหลักสามประการของธรรมชาติกำลังรวมพลังกันเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภนิรันดร์ • วงล้อ 3×5 และ 30 ช่องจ่ายเงิน • A ‘Divine Minigame’ พร้อมหมุนสำหรับ ‘คุณสมบัติโบนัสฟรีสปิน’ • ตัวคูณไฟ…

EASTERN GODDESSES

น้ำไฟและลม องค์ประกอบหลักสามประการของธรรมชาติกำลังรวมพลังกันเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภนิรันดร์ • วงล้อ 3×5 และ 30 ช่องจ่ายเงิน • A ‘Divine Minigame’ พร้อมหมุนสำหรับ ‘คุณสมบัติโบนัสฟรีสปิน’ • ตัวคูณไฟ…